Kotisivujen vaikutus yritysten markkinointipuolessa on huomattava nykyään. Ne luovat julkisen kuvan yrityksestä internettiin ja tarjoavat selkeää informaatiota toiminnasta.

Tavoitteena on luoda selkeä, toimiva ja visuaalisesti miellyttävä sivusto joka vastaa asiakkaan tarpeita.

Yhdessä asiakkaan kanssa käydään tapauskohtaisesti läpi internetsivuston sisältö jonka pohjalta pystytään laatimaan tarkempi kaavio sivuston rakenteesta ja vaatimuksista.
Graafinen suunnittelu voidaan aloittaa tämän jälkeen, ja sen valmistuttua siirrytään toteuttamaan sivuston varsinaista html-koodausta.

Mikäli valmista palvelintilaa jonne sivusto voidaan sijoittaa ei ole, opastetaan palvelimen, domain-nimen sekä sähköpostien hankkimisessa ottaen huomioon sivuston asettamat tarpeet.

On hyvä huomioida internetsivuston pitkäkestoisuus verrattuna painettuun mediaan, se toimii sähköisenä käyntikorttina ja on aina saatavilla asiakkaille.

Sivustoprojektin eteneminen:
• tekstisisällön suunnittelu (asiakas)
• ylimääräisten sovelluksien tarve, kuten kuvagalleriat, lomakkeet, videot (yhdessä asiakkaan kanssa)
( • palvelintilan hankkiminen mikäli tarpeen )
• väriskaalan ja visuaalisen ilmeen toivomukset (asiakas)
• kuvavedoksen hyväksyminen sivuston rakenteesta
• sivuston koostaminen ja kuvien käsittely
• valmiin sivuston läpikäyminen (yhdessä asiakkaan kanssa) ja siirtäminen palvelintilaan

‹‹ takaisin